Hypotheek woordenboek bij HypoHypo

aflossingsvrije

transportakte

transportakte is de akte die de gehele overdracht van het onroerende goed regelt en vastlegt. Deze transportakte wordt bij een notaris opgemaakt en vervolgens ondertekend. Deze transportakte heet officieel bij de notaris : de akte van levering.


Veel voorkomende spelfouten als men zoekt op transportakte:

transportacte, transpoortakte, transportaktte, transprotakte, transporttakte, transportakten


Terug naar het hypotheek woordenboek