Hypotheek woordenboek bij HypoHypo

aflossingsvrije

canon

canon is een heffing over de grond die men in erfpacht wordt uitgegeven. Er vindt dus een betaling plaats aan de eigenaar van de grond. In nedederland zijn veel steden eigenaar van grote delen vande grond.


Veel voorkomende spelfouten als men zoekt op canon:

kanen, kaanon, canen, caanon, kanon


Terug naar het hypotheek woordenboek