Hypotheek woordenboek bij HypoHypo

aflossingsvrije

Kadaster

Kadaster is een voornalige dienst van de overheid voor de uitvoering van taken die van prive aard zijn op het gebied van de ruimtelijke ordening en ruilverkaveling. Het kadaster beheert kaarten waarop gronden staan getekend en de registratie van de rechtmatige eigenaar. Deze dienst houdt het openbare register bij met gegevens over alle eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden. Het kadaster legt ook alle oude handelingen en transacties bij, men kan de oude gegevens opvragen en daarmee de waarde van de woning mede bepalen.


Veel voorkomende spelfouten als men zoekt op Kadaster:

Kadastr, Kadaaster, Kaddaster, cadaster, Kadasder


Terug naar het hypotheek woordenboek