Hypotheek woordenboek bij HypoHypo

aflossingsvrije

Belastbaar inkomen

Belastbaar inkomen is het inkomen voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn zoals bijverdiensten, ontvangen rente ... of aftrekposten zoals betaalde rente, studiekosten ... Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.


Veel voorkomende spelfouten als men zoekt op Belastbaar inkomen:

Belastbaar inkoomen, Belastbar inkomen


Terug naar het hypotheek woordenboek