Hypotheek woordenboek bij HypoHypo

aflossingsvrije

Acceptatie hypotheekofferte

Acceptatie hypotheekofferte is de acceptatie / ondertekening van de hypotheekofferte. Hiermee komt een overeenkomst van geldlening tot stand. Bij het meerdendeel van de hypotheekverstrekkers kan een eenmaal geaccepteerde hypotheekofferte nog zonder kosten worden beŽindigd en geannuleerd worden. Dit kan alleen tijden de periode vůůr het ondertekenen van de uiteindelijke hypotheekakte bij de notaris.


Veel voorkomende spelfouten als men zoekt op Acceptatie hypotheekofferte:

Aceptatie hypotheekoferte, Accepatie hypotheekofferte, Acceptati hypotheekofferte, Acceptatie hypoteekofferte, Akseptatie hypotheekofferte, Aceptatie hypotheekofferte, Acceptatie hypotheekoferte


Terug naar het hypotheek woordenboek